Meny

Schema

Tidschema enligt förbundets riktlinjer, se utförligt här.

Fredag

17:00‑19:00Närvaroregistrering: Arrangören kan även använda digital registrering (SMS, epost, etc). Det finns inget krav på fysisk registrering på plats.
20:00Gruppindelning och pooler publiceras.
Om det är färre än 73 spelare registrerade kommer en pool användas.
Om fler än 72 spelare är anmälda kommer två pooler användas.

Lördag

7:00Protokoll för MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
7:30MPO-pool: runda 1
10:00Protokoll för icke-MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
10:30Icke-MPO-pool: runda 1
13:00Protokoll för MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
13:30MPO-pool: runda 2
16:00Protokoll för icke-MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
16:30Icke-MPO-pool: runda 2, klassindelad
21:00Starttider för söndag publiceras

Söndag

Om alla klasser inte spelas måste starttiderna justeras. Platser som inte tilldelats i en klass får lov att delas ut till deltagare i andra klasser, se anmälningsreglerna.

Om antalet deltagare i en klass inte är jämnt delbart med fyra får även grupper med tre spelare lov att användas. Detta är dock inte tillåtet om startfältet är 144 spelare, då måste samtliga grupper utgöras av fyra spelare och klasser blandas.

Om en klass har fem deltagare spelar de främsta fyra i samma grupp, den femte spelaren får spela tillsammans med spelare från en eller flera andra klasser.

Starttider (tee times)

Om antalet deltagare är 73–99 spelare startar första gruppen 8:00.

Om antalet deltagare är 100–120 spelare startar första gruppen 7:30.

Om antalet deltagare är 120 eller fler spelare startar första gruppen 7:00.

Listan visar startordningen för de olika klasserna. Först startar MPO-spelare i fjärdegrupp och sämre. De åtta främsta (två grupper) i varje klass startar sist.

Om en klass har fler än åtta deltagare kommer resten av deltagarna i denna klassen att starta sin finalrunda innan nedanstående grupper. Placering 9–12 i MPO startar till exempel innan placering 5–8 i MPG.

StarttidKlassPlacering
?MPOFjärdegrupp och sämre startas med 10 min mellanrum,
sämst placerade grupp först
?MPONäst sämst placerade grupp
?MPOÖvriga grupper till och med fjärdegruppen (placering 13–16)
?MPGSämst placerade grupp
?MPGÖvriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?FPMSämst placerade grupp
?FPMÖvriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?MPMSämst placerade grupp
?MPMÖvriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?FJ2Sämst placerade grupp
?FJ2Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?MJ2Sämst placerade grupp
?MJ2Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?FJ1Sämst placerade grupp
?FJ1Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?MJ1Sämst placerade grupp
?MJ1Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
?FPOSämst placerade grupp
?FPOÖvriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
Senast 9:50MPG5–8
Senast 10:00MPG1–4
Senast 10:10FPM5–8
Senast 10:20FPM1–4
Senast 10:30MPM5–8
Senast 10:40MPM1–4
Senast 10:50FJ25–8
Senast 11:00FJ21–4
Senast 11:10MJ25–8
Senast 11:20MJ21–4
Senast 11:30FJ15–8
Senast 11:40FJ11–4
Senast 11:50MJ15–8
Senast 12:00MJ11–4
Senast 12:10FPO5–8
Senast 12:20FPO1–4
Senast 12:30MPO9–12
Senast 12:40MPO5–8
Senast 12:50MPO1–4
16:30Prisutdelning är avslutad

Sidan uppdaterades: 2018-05-18

Logotyp Svenska discgolfförbundet.

Tack till våra sponsorer

Kalmar frisbeeklubb 2019
Utvecklad av TWB