Meny

Schema

Tidschema enligt förbundets riktlinjer, se utförligt här.

Fredag

17:00‑19:00 Närvaroregistrering: Arrangören kan även använda digital registrering (SMS, epost, etc). Det finns inget krav på fysisk registrering på plats.
20:00 Gruppindelning och pooler publiceras.
Om det är färre än 73 spelare registrerade kommer en pool användas.
Om fler än 72 spelare är anmälda kommer två pooler användas.

Lördag

7:00 Protokoll för MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
7:30 MPO-pool: runda 1
10:00 Protokoll för icke-MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
10:30 Icke-MPO-pool: runda 1
13:00 Protokoll för MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
13:30 MPO-pool: runda 2
16:00 Protokoll för icke-MPO-poolen finns tillgängliga för hämtning
16:30 Icke-MPO-pool: runda 2, klassindelad
21:00 Starttider för söndag publiceras

Söndag

Om alla klasser inte spelas måste starttiderna justeras. Platser som inte tilldelats i en klass får lov att delas ut till deltagare i andra klasser, se anmälningsreglerna.

Om antalet deltagare i en klass inte är jämnt delbart med fyra får även grupper med tre spelare lov att användas. Detta är dock inte tillåtet om startfältet är 144 spelare, då måste samtliga grupper utgöras av fyra spelare och klasser blandas.

Om en klass har fem deltagare spelar de främsta fyra i samma grupp, den femte spelaren får spela tillsammans med spelare från en eller flera andra klasser.

Starttider (tee times)

Om antalet deltagare är 73–99 spelare startar första gruppen 8:00.

Om antalet deltagare är 100–120 spelare startar första gruppen 7:30.

Om antalet deltagare är 120 eller fler spelare startar första gruppen 7:00.

Listan visar startordningen för de olika klasserna. Först startar MPO-spelare i fjärdegrupp och sämre. De åtta främsta (två grupper) i varje klass startar sist.

Om en klass har fler än åtta deltagare kommer resten av deltagarna i denna klassen att starta sin finalrunda innan nedanstående grupper. Placering 9–12 i MPO startar till exempel innan placering 5–8 i MPG.

Starttid Klass Placering
? MPO Fjärdegrupp och sämre startas med 10 min mellanrum,
sämst placerade grupp först
? MPO Näst sämst placerade grupp
? MPO Övriga grupper till och med fjärdegruppen (placering 13–16)
? MPG Sämst placerade grupp
? MPG Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? FPM Sämst placerade grupp
? FPM Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? MPM Sämst placerade grupp
? MPM Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? FJ2 Sämst placerade grupp
? FJ2 Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? MJ2 Sämst placerade grupp
? MJ2 Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? FJ1 Sämst placerade grupp
? FJ1 Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? MJ1 Sämst placerade grupp
? MJ1 Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? FPO Sämst placerade grupp
? FPO Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
Senast 9:50 MPG 5–8
Senast 10:00 MPG 1–4
Senast 10:10 FPM 5–8
Senast 10:20 FPM 1–4
Senast 10:30 MPM 5–8
Senast 10:40 MPM 1–4
Senast 10:50 FJ2 5–8
Senast 11:00 FJ2 1–4
Senast 11:10 MJ2 5–8
Senast 11:20 MJ2 1–4
Senast 11:30 FJ1 5–8
Senast 11:40 FJ1 1–4
Senast 11:50 MJ1 5–8
Senast 12:00 MJ1 1–4
Senast 12:10 FPO 5–8
Senast 12:20 FPO 1–4
Senast 12:30 MPO 9–12
Senast 12:40 MPO 5–8
Senast 12:50 MPO 1–4
16:30 Prisutdelning är avslutad

Sidan uppdaterades: 2018-05-18

Logotyp Svenska discgolfförbundet.

Kalmar frisbeeklubb 2019